linhnganlovestar.wordpress.com
[Trans-EMMS] Chapter 7: YeWook.
“Một bao bột mì… một hộp bột nở… Oh, phải rồi, đường nữa chứ!… Xem nào… Hmm, Wookie còn dùng thêm cái gì khi nướng bánh nhỉ?… Ah, đúng thế, bơ nữa!”…