linhnganlovestar.wordpress.com
[Trans-CWK] Shot 2: Jealousy | BumKyu.
KiBum khẽ bật ra một tiếng gừ nhẹ khi trừng mắt nhìn người yêu của anh. Ừm, tốt thôi, không hẳn là nhìn người yêu của anh. Là nhìn một kẻ ngẫu nhiên nhưng đang đứng ở vị trí quá gần với người yêu c…