linhnganlovestar.wordpress.com
[Multi shots] Shim thiếu gia và quản gia Cho – Intro + List of Shots.
Summary: Shim ChangMin là một thiếu gia nghịch ngợm, đôi khi hơi ngang ngược và bất trị. Anh đã sa thải 12 quản gia của mình trong 3 tháng. Cực chẳng đã, cha anh gọi điện cầu cứu người bạn thân chí…