linhnganlovestar.wordpress.com
[LKTD] Chương 3: Chính xác tôi là ai?!
‘Saturday, October…’ KyuHyun ngồi thẫn người mà ngắm cái màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ trên, đầu vẫn đang quay vòng vòng.