linhnganlovestar.wordpress.com
[LĐA] Q18 – C626: Hỉ yến tân lang tân nương bỏ trốn, liền bỏ trốn đi.
Hồng Cửu Nương cùng Ngô Nhất Họa trước thành thân một ngày đột nhiên bỏ trốn, mọi người trong Ngũ trang lo lắng, thiệp cưới đều phát hết rồi, người tới dự tiệc cưới là số lượng lớn, nhưng ngày mai …