linhnganlovestar.wordpress.com
Fan-fiction about Idols: Motif, OOC & Couples – Throw back 2012.
Tên gốc: Lảm nhảm về cái sự đọc fic của rookie. By Lucifer_luv_DB.SJ_SHINee [Nick 360kpop]