linhnganlovestar.wordpress.com
[CSĐSM] P12 – [XVIII] Hoài niệm một đời.
“Ngoại mẫu, ngoại mẫu!” Thanh âm trong trẻo mà lảnh lót của trẻ thơ vang lên làm bừng sáng vui vẻ cả một không gian tĩnh lặng buổi chiều tà.