linhnganlovestar.wordpress.com
[Trans-One shot] The stage of affection | ChangKyu.
Nó nên được dự đoán trước. Lần đầu tiên họ gặp cậu, maknae của Super Junior, những thành viên của DBSK nhận thấy cậu khá là đặc biệt.