linhnganlovestar.wordpress.com
[Trans-Two shots] Phantom | HaeKyu – Shot 2.
“KyuHyun! Anh về rồi.” DongHae gọi chàng trai trẻ ngay lúc anh vừa bước vào nhà. Nhưng không có câu trả lời nào.