linhnganlovestar.wordpress.com
[Trans-Two shots] Phantom | HaeKyu – Shot 1.
‘Này cậu trai trẻ, cẩn thận!’ Huh, cái gì?