linhnganlovestar.wordpress.com
[LT] Chương 6: Khởi hành kiếm tìm Linh thú.
– Hoàng thượng, người thực sự định mang Thanh Quy lén lén lút lút ra khỏi cung thế này sao? – Lệ Húc dở khóc dở cười. – Bí mật vi hành cũng không nhất thiết cần phải “bí mật…