linhnganlovestar.wordpress.com
[Đoản văn] Lang Phụng tương tính nhất bách vấn – Thượng.
Fandom (nguyên tác): Long Đồ Án, Hắc Phong Thành Chiến Ký (Nhĩ Nhã) Author: Yuki Ame. Disclaimer: Tình tiết nếu không thuộc về nguyên tác thì đều là tự tác giả fiction hư cấu ~ Cặp đôi: Trâu Lươ…