linhnganlovestar.wordpress.com
[LĐA] Q18 – C591: Thập chỉ kim hoàn.
Tam đầu kim đà án tử đã kết thúc, lại chuẩn bị chuyển sang năm mới. Gần cuối năm, Bao đại nhân cùng Triệu Phổ có rất nhiều công vụ phải xử lý.