linhnganlovestar.wordpress.com
[Đoản văn] Ân Tôn tương tính nhất bách vấn – Thượng | Ân Hậu x Thiên Tôn.
Cái này làm trong một lần quá rảnh rỗi, quá quắn quéo, quá nhàn cư vi bất thiện… Mọi nội dung không liên quan đến nguyên tác thì hoàn toàn là bịa ra, để thỏa mãn cõi lòng fangirl thích phải c…