linhnganlovestar.wordpress.com
[ALH] Chapter 25: New knowledge.
~ Flash back. ~ – Tại sao vừa rồi cậu lại làm như vậy? HeeChul hỏi sau khi đưa KM.512001 đi thay đồ tử tế.