linhnganlovestar.wordpress.com
[ND] Chương 8: Gặp gỡ thần y.
– Khởi bẩm hoàng thượng, theo nguồn tin mới nhất thì hiện giờ thần y đang ở một khách điếm có tên Mộc Lam tại Ngọc Lâm, có khả năng sẽ lưu lại đó hơn một tuần trăng do có quá nhiều bệnh nhân …