linhnganlovestar.wordpress.com
[ND] Chương 6: Chạm mặt Vương gia.
Khuê Hiền thận trọng từng bước chân, cố gắng đi lại thật nhẹ nhàng, chốc chốc lại dáo dác ngó nghiêng tứ phía xem có ai để ý hành động bất thường của bản thân.…