linhnganlovestar.wordpress.com
[Two-shots] Police and Criminal |HaeKyu – Intro.
Summary: Cuộc đối thoại nhạt nhẽo ban đầu giữa cảnh sát và tội phạm, nhưng đến phần hành động thì ngược lại.