linhnganlovestar.wordpress.com
Chat Room – Pass fic.
Nơi để trao đổi vài thông tin, nói chuyện, chia sẻ… những gì các bạn muốn hỏi mình ^^ ~ À nhân tiện mình là 97er, các bạn thích xưng hô không quan trọng tuổi tác hay là phân ra sis em bro tỷ …