lindholmenskonstskola.com
Kultursponsring – Mecenatskap
Wikipedias korta beskrivning: ”En mecenat är en person eller organisation som ekonomiskt eller på andra sätt främjar konst, litteratur eller andra kulturyttringar. Ordet mecenat härleds till …