lindholmenskonstskola.com
Vi vill gärna leva upp till den tillit och uppskattning som vår ”Öppen Kroki”-verksamhet har fått, …
,… därför har vi bestämt oss att, trots viss ”allmän kris”(…!?…?!..) vad det gäller konstutbildningar i hela landet, återuppta vår måndagskroki den 28 januari kl 17 30…