lindholmenskonstskola.com
Konstrummet utökats med ytterligare 64 m2 projektrum/utställningshall. Som en gest av tillit inför en förhoppningsvis bärande framtid sätter vi ner foten i Konstrummets Terra Incognita.
Besök inlägget om du vill veta mer.