lindholmenskonstskola.com
Tvättbaljans ljuskaskader sätts i kurragömmalek. – Var slutar skuggorna gälla och när tar ljuset över? – Det blir ett rum av modellens och konstnärens gemensamma ansträngning i alla fall. – Att ”endast relationer” (- som i det här fallet: rika skillnader i valörer) kan uppfattas som ”fysiska” framträdanden?! – Hmm: – Hur går det till?!! – Schjaa?!? – Vi kan ju alltid välja att fortsätta söka ”ertappa” förvandlingsögonblicket genom att fortsätta rotera medurs längst handduken och tvättfatet som lämplig, om än tillfällig, bana. – Och (kroki-) -rum och -tid blir det imorgon med! – Välkomna!
Besök inlägget om du vill veta mer.