lindholmenskonstskola.com
Terminens sista öppenkroki-måndag högtidligthålls ”traditionsenligt”, hela andra(..) gången, genom att…
… vi återigen får tillfälle att bjuda in två modeller för kvällens kroki: Därmed kan rummet, mellanrumsformerna och kroppens/uppmärksamhetens rumsliga/psykologiska vektorer, förtätas till &#8…