lindholmenskonstskola.com
”I kontakten…
… med konsten kan vi frigöra oss från antagandet att det finns en fastlagd världsordning där vi bara är passiva åskådare. … Det normala är att meningen låter föremål framträda, vilka…