lindarivin.com
๐ŸHjelp Humlene våres til å overleve ๐Ÿ
Humle vennelige planter vi burde ha mer av i hager osv her i Oslo. Vi må få redusert antall bikuber i Oslo !!! Det er 50.000 eller flere honning-bier i en bikube. I en Humle-kasse er det noen tital…