limunzarada.com
O meni
Neka moja zapažanja o sebi … – Nikada nisam pretjerano volio ljude koji pričaju o sebi, jer oni uglavnom nenamjerno pomjere granicu realnog, te o sebi pričaju uglavnom onako, kak…