limpingmessenger.com
Demonstratie Nederlandse Volksunie naar woestijnlocatie
-NEDERLANDSE VOLKSUNIE (NVU sinds 1971) demonstreert, dus morgen weer een kleine politiestaat onder mijn raam… TIJD VOOR EEN BETER PASSENDE LOCATIE – De rechts-extremistische organisati…