limpingmessenger.com
Consumptiebelasting voor de Rijken of Ieder zijn Arbeidsdeel?
Vier citaten uit dit artikel van Timor El-Dardiry en Paul Teulen, economen en lid van ‘Ensemble’, een progressief-liberale denktank die voorstellen aandraagt ter bevordering van intensi…