limpidus.org
Jeremy Rifkin over Occupy: de naderende derde industriële revolutie heeft een nieuwe economische visie nodig
We zullen voor de antwoorden van de dag van morgen voor een technologische benadering van onze problematiek moeten gaan. Technologie geeft de burger zelfredzaamheid en overvloed. Zo ook voor de ene…