lillemane.no
– Jeg savner mange urter og tilskudd fra USA – Forlaget Lille Måne
VITAMINDAGEN 23. MARS: Oddveig Myhre foreleser om erfaringene fra USA, der hun hadde langt flere verktøy å bruke i pasientbehandlingen.