lilladeserta.cat
Yawande Omotoso i "La veïna del costat" - L'illa deserta
Amb "La veïna del costat", Yewande Omotoso ens porta un tema força desconegut per a nosaltres: l'apartheid. Com? Amb dues veïnes que s'hauran d'entendre.