lilladeserta.cat
Regresar a China, de Carles Prado-Fonts - Caràcter xinès - L'illa deserta
"Regresar a China", de Carles Prado-Fonts, fa servir tres autors xinesos per presentar-nos la Xina dels últims 150 anys: Lu Xun, Lao She i Qian Zhongshu.