lilladeserta.cat
Mothers and Sons, un recull de Colm Toíbín - L'illa deserta
"Mothers and sons" és un recull de relats més o menys breus de Colm Toíbín centrats en les relacions familiars, especialment entre mares i fills.