lilladeserta.cat
Montecarlo - Terrin: història d'una obsessió - L'illa deserta
"Montecarlo", de Peter Terrin, ens acosta al món obsessiu d'un mecànic de cotxes de cursa. Llibre traduït per Maria Rosich i publicat per Raig Verd.