lilladeserta.cat
Happy Dreams: incursió a la ciutat d'immigrants de Jia Pingwa - Caràcter xinès
A "Happy Dreams" Jia Pingwa ens mostra una part de la vida de la gent que emigra del poble a la ciutat a la Xina revolucionada d'avui dia.