lilladeserta.cat
Els dics - Irene Solà - Premi Documenta 2017 a L'illa deserta
"Els dics" d'Irene Solà ens porten a un poble, durant l'estiu, per veure el retorn de l'Ada, que ha viscut a Anglaterra una temporada llarga.