ligetmuhely.com
SIKER | Liget Műhely
A ponyvás szekér nyikorgott és nyöszörgött a keskeny, meredek partfalak között kanyargó mélyúton. Úgy imbolygott, akár folyó fölött sétáló kötéltáncos a szélben. Az apró termetű öszvér, bár a partfalak buja növényzete is nehezítette dolgát, egykedvűen húzott. A bakon aszott, ráncos öregember ült, az ölében nagy bundájú jószág, a szeme kékebben szikrázott, mint az égbolt. És a hatalmas szembogarak még nagyobbnak tűntek, amikor a szekér kibukkant a mélyútról egy szelíd, magas hegyektől övezett, napfényben fürdő mezőre, amelyen birkák legelésztek és tucatnyi ház emelkedett. Az öszvér közönyösen bandukolt tovább, húzta a batárt, a batáron az öregembert és a ponyva alá húzódó, kék szemű teremtést, meg minden egyebet, ami a szekéren lapult. Mikor a házak közelébe értek, az öregember csettintett egyet, és az öszvér megállt. Színes tollazatú madár röppent elő, sebesen körözött a házak fölött, közben fülrepesztő hangon kiabált. − Gyerrrrrtek! Megérkezett a híres-neves Vorontini, az utolérhetetlen Corodini tanítványa! Bemutatja nektek varázslatos bűvészmágiáját! …