ligetmuhely.com
VÉGJÁTÉK FLORIDÁBAN | Liget Műhely
Ésszel felérhetetlen, hogy amiből az ember vétetett, ne volna maga is emberi. A thalészi arkhé, a víz az egyik legkézenfekvőbb őselem. Kis mennyiségben életadó, terményt nevel, szomjat olt, enyhet ad, végtelen kiterjedése ellenben félelmet sugároz. A tenger határok közé nem szorítható, kiszámíthatatlan, szeszélyes entitás, barátja és ellensége a hajósnak, kiszolgálja és maga alá gyűri a reá merészkedőt. Meghódítani, legyőzni nem lehet, e dicsőség halált érdemel. Navigare necesse est, vivere non est necesse, mondta már állítólag Pompeius. Hajózni szükséges, élni nem. A vizet csábító démonok vigyázzák, antropomorf istenalakok, földöntúli hatalommal, tajtékzó kedélyhullámokkal. Sellők, szirének, hableányok, tritónok, vízi tündérek, boszorkányok, és Istennek hatalmas barmai, szörnyű fogakkal, karmokkal, csápokkal, melyekkel az öröklét felé nyitnak utat. Csak a mi korunkhoz közel, a 20. században számított eltévelyedettnek az, aki hinni mert effajta lényekben. A sellők az álom vizeire siklottak, a szirének magasabb szférák lantjait pengették, a hableányok kisgyermekkorában ragadták meg az ember képzeletét, s többé …