ligetmuhely.com
UN-OS, UN-TALAN | Liget Műhely
Az ezredforduló küszöbén újra kell értelmeznünk és értékelnünk egész valóságunkat, gondolkodásunkat és tetteinket az alapfogalmaktól a legbonyolultabb folyamatokig. Így aztán unos-untalan szóba kerül az ENSZ megújításának szükségessége is, amelynek igénye végigkíséri a szervezet egész ambivalens történetét. Az ENSZ sok tekintetben jogelőde, az enervált Népszövetség nyomdokain halad, amely képtelen volt hatékony intézkedésekre. Agóniája hosszan tartott – elmúlását is a bizonytalanság jellemezte. Tevékenysége – mielőtt látensen megérlelte és tetszhalottként átvészelte a második világháborút – de facto 1939-ben ért véget. Feloszlatására azonban – hatáskörének az ENSZ-re ruházása mellett – 1946-ban került sor. Az új világszervezet székhelye Genf helyett New York lett, s ez hűen tükrözi az erőviszonyok eltolódását, hiszen az Egyesült Államok az egyetlen nagyhatalom, amely a világháborúból katonailag, politikailag és gazdaságilag egyaránt győztesen került ki. A demokrácia arzenálja? Az ENSZ alapokmánya részint a Népszövetség egyezségokmányára, részint az Egyesült Államok alkotmányára támaszkodik. A benne foglalt célok és alapelvek 1945 óta nem változtak. Céljai …