ligetmuhely.com
MI EZ AZ EGÉSZ? | Liget Műhely
Van, aki Részben gondolkodik, van, aki Egészben. A legtöbben persze részben gondolkodnak, részben pedig nem. Akárhogy is: gondolkodni muszáj. Legalábbis részben. Gondolkodom, tehát vagyok. Rész vagyok ugyanis. Létező, tehát részleges lét. A Rész gondolkodik, az Egész nem. Csak a Résznek lehet fogalma, elképzelése az Egészről, az Egésznek a Részről fogalma sincsen. Miért is volna? Semmi szüksége rá. Megvan ő magában is. Olyan magánakvaló. Gondolkodásra és képzelődésre sem módja, sem oka. Ha az Egész valóban az, ami — bomlatlan lét, létbimbó, mely önmagában teljes és önmagának elég, s melyet — épp ezért és épp így — a gondolkodni kénytelen és beszélni tudó Rész „boldognak” képzel el és mond, akkor e „boldog” létbimbó némaságát és belső csendjét nem bonthatja meg se kép, se gondolat. részlények Csak a Résznek hiányzik az Egész. Csak a Rész álmodozik, ábrándozik róla, mikor Egészként képzeli el, ami már nincs, vagy ami lesz, ami örökre elveszett, avagy örökre eljön, mert jőni fog, mert jőni kell… …