ligetmuhely.com
AZ IRODALMÁROK RÉMURALMA – A VILÁGÍTÓTORONY HEROIZMUSA | Liget Műhely
A történelem tanúsága szerint soha véresebb uralmi időszakok nem voltak, mint amikor valami filozófusok vagy irodalmárok kezébe hullott a hatalom”. (Rotterdami Erasmus) 1./ Ideologikus diktatúrák után vagyunk. Szerencsésnek nem mondható nemzedékem kettőt is átélt belőlük. A 20. században. Amit még most is oly nehéz „múlt” századnak neveznem. Nehéz, mert még nem szoktam meg. És nehéz, mert nem vagyok egészen biztos benne, hogy valóban elmúlt. Nem tudom: mettől meddig tartott. Biztos, hogy nem 1901-ben kezdődött. És biztos, hogy nem 2000-ben végződött. Gyanítom, hogy 1870-ben vagy 1914-ben kezdődött, és még nem végződött. De hagyjuk ezt, most inkább az ideologikus diktatúrákról. Az elsőről, ami ’19-ben alapozódott, és a Horthy-rendszeren át a nyilas rémuralomba torkollott. A másodikról, ami ’45-ben alapozódott, és a Rákosi-rendszeren át a bolsevista rémuralomba torkollott. Mindkettő filozófusok vagy irodalmárok kiagyalta ideológián nyugodott. Csak más volt felépítésének mozgásiránya. Az első eleve kultúra- és emberellenes volt. És ősi faji-törzsi indulataihoz csinált magának elméletet …