ligetmuhely.com
GYÖNGYÉLET | Liget Műhely
Olvasom, az egzisztencialista orosz vallásfilozófus, Nyikolaj Bergyajev, aki tizennégy éves korában már Hegelt, Schopenhauert és Kantot bújta, 1888 és1894 között hat éven át járt a kijevi kadét­isko­lába. Fara­gatlan tréfákra mindig kész, durva lelkű hadapród-társai között szeren­csét­len­nek és elveszettnek érezte magát. Állan­­dóan gúnyolták, barátja nem akadt. Ott gyű­löl­te meg az e világi létezést. Mindenre kiterjedő, saját maga szerint is beteges lelki és fizikai világundora elől menekült a filozófiába. Azzal állt bosszút az életen, hogy köze­li végromlását jósolta. Szavakkal csé­pelte, gon­dola­tok­kal ütötte-verte. Maga is elismerte, hogy van a gondol­kodá­sában valami parancsolgató attitűd, valami katonás elem. a törté­nelem kissé nagyot­hall Hadnagyunk is a kadétiskolában szembesült vele, hogy a vas­fegyelem alatt tombol a leg­va­dabb önkény, hogy a kocka­­formák alól minduntalan kitüremkedik az eleven, lük­­tető, nyers hús. Nincs ezzel mit kezdeni: a hadászat tel­jes káosz­ban üzemel, ha nem tart rendet, minden a sem­mi­be hullik. Csakhogy mennél kidol­gozot­tabb a papírkoz­mosz, annál könnyebben füstbe megy. A német …