ligetmuhely.com
ÉS NE VÍGY MINKET A KÍSÉRLETEZÉSBE! | Liget Műhely
Amikor a bibliai Isten megteremti a világot, nem kísérletezik. Nem új világot teremt, hanem a világot teremti meg, ami addig nem létezett. Nem magamagából teremti — hiszen Isten nemvilág, vagy ami ugyanaz: túlvilág, másvilág, nemlét —, hanem a semmiből. Nem egy világot teremt a lehetségesek közül (,,nézzük, például ezt!”), hanem a világot, örök időkre, legalábbis addig, amíg a világ világ. Amikor a bibliai Isten megteremti a világot — ma talán így mondanánk —, biztosra megy. Nem szerencsejátékos, aki véletlenben utazik, és nem tudós, aki az ész törvényeit követve kikísérletezi a világot. Habár a modern tudomány fogalmait, felfedezéseit, módszereit a kommersz tömegkultúra előszeretettel használja föl a vallási mitológia régi meséinek szcientizálására, Istent „szórakozott tudósként”, a Földet „kísérleti laboratóriumként”, „űrhajóként”, a történelmet „számítógépes programként” hozva közel a modern kor emberének szemléletéhez, tudnunk kell, hogy a vallási korszak szellemétől és a vallási korszak emberétől semmi nem állt távolabb a kísérletezésnél. A kísérletezés szelleme, …