ligetmuhely.com
ADATOK A SZAKRÁLIS MŰVÉSZET IKONOGRÁFIÁJÁHOZ [2] | Liget Műhely
„Az ember minden állatnak, az ég minden madarának és a mező minden vadjának nevet adott.” [Teremtés Könyve] A növények mellett, melyeknek szakrális jelentését e kiadvány első, őszi számában vizsgáltuk, állatok is lakói a LIGET-nek, a Paradicsomnak, és így ők is részesei lesznek a szent szimbolikának. A szakrális művészet egyik leggazdagabb, legszétágazóbb tematikája ez, és különleges tartalmi értékét az adja, hogy az állatszimbolika a művészetben az üdvösségtörténetre vonatkozó jelentést hordoz. Míg a növények elsősorban tulajdon­ságokat, jót és rosszat jelölnek vagy attribútumai az erényeknek és hibáknak – bár kap­csolódnak bibliai eseményekhez is –, addig az állatszimbólumok elsősorban e bibliai taní­tás teológiai jelképei lesznek, s így monumentálisabb, markánsabb értelmezést hordoz­nak. Inkább a tannak, mint az eseménynek, inkább az üdvösségtörténetnek, mint a bibliai elbeszélésnek részesei. társadalmi konvenció Tulajdonképpen a természet szimbólummá-emelésének, e szimbólumok eredetének, genezisének lényege, hogy a környező világot a művészet transzcendentális hor­dozójának tekinti. A teológiai tanítás úgy formálódik képpé, hogy a …