ligetmuhely.com
A CSÁSZÁR ÚJ LELKE | Liget Műhely
Egy, a Historia Augusta lapjain olvasható hagyomány szerint Hadrianus császár, mielőtt az akkor még nem létező keresztény időszámítás szerinti 138. év július 10. napján meghalt, az alábbi verset mondta tollba: Animula, vagula, blandula, Hospes comesque corporis, Quæ nunc abibis in loca, Pallidula, rigida, nudula, Nec, ut soles, dabis jocos. Hadrianus művelt és pragmatikus uralkodó hírében állt: kedvelte a művészeteket, különösen az építészetet, de nem habozott megszabadulni a művészektől, ha ellenére voltak. Azt beszélték, ő ölette meg a kor sztárépítészét, a damaszkuszi Apollodóroszt, akivel egyszer szóváltásba keveredett, és azt sem tudni, fiatal szeretőjét, a később isteni rangra emelt görög ifjút, Antinooszt pontosan milyen körülmények közt nyelte el a Nílus. Mindenesetre érdeklődött az irodalom iránt is: fiatalon állítólag valósággal falta a görög szerzők műveit, és két hadjárat között szeretett versekkel bíbelődni – de ez a neki tulajdonított öt sor messze túl van azon, amire műkedvelőtől számítani lehet, még akkor is, ha az …