life-mag.ir
۱۰ تا از عجیب ترین رکورد های گینس - مجله زندگی
کتاب گینس هر ساله از ثبت های عجیب و جالبی پر می شود و عده ای برای این رکوردها کارهای شگفت انگیز و گاهاً خطرناکی رو انجام می دهند. آیا شما بفکر ثبت استعداد خود نیستید؟