life-mag.ir
۲۲ بهمن-دهه فجر-نامه امام خمینی (ره)-پیام تبریک ۲۲ بهمن - مجله زندگی
22 بهمن از ایام‌الله دهه فجر می باشد که ،در این روز به ترتیب زندان اوین، ساواک، سلطنت آباد، مجلسین سنا و شورای ملی، شهربانی، ژاندارمری و ساختمان زندان کمیته مشترک به تصرف مردم در آمد در روز 22 بهمن ، که آخرین روز از دهه فجر نیز می باشد