liekjeldsenfotografi.no
Samtykkeerklæring – TFP fotoshoot
TFP, eller Time For Print (eller Trade For Print, Test For Print, noen ganger PFT) er et samarbeid mellom en modell og fotograf der begge parter skal ha fordeler av samarbeidet. I henhold til GDPR …