liekjeldsenfotografi.no
Fotoutstilling i Fossekleiva kultursenter v/Cafe Jebsen, Svelvik
Bildene mine skal bli stilt ut i Fossekleiva kutursenter v/Cafe Jebsen. Denne gangen stiller jeg ut portrett av forskjellige personer, litt naturfotografi fra forskjellige steder i Norge, en video …